DOMAĆA DEBLJA BOJENA VUNA

– Sirovinski sastav: 100% vuna
– Preporučena veličina igala i heklice 4 – 6
– Cena domaće, deblje, bojene vune je 2000 din/kg (težina namotaja varira između 110g i 130g)